23.5 C
Sofia

Какво е Истанбулската конвенция и защо тя е капан? Преведена на български език.

Публикувано на:

БНМ желае да Ви припомни съдържанието на Истанбулската конвенция. Действително в нея се говори предимно за насилието над жени, но между редовете са скрити едни дяволити дефиниции, които могат да проядат нашата държавност много бързо. В момента в българското законодателство ясно е записано, че:
Чл. 46. (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак. (2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството.

Принципите и разпоредбите на действащата Конституция не позволяват да се изведе позитивно задължение на държавата да зачете правно самоопределянето на лицата към пол, различен от биологичния, тъй като това би било несъвместимо със съдържанието на конституционното понятие „пол“ като основополагащо за конституционната и законова уредба на брака и семейството”, пише КС.

Това значи, че сме циментирали традиционното разбиране за пол и междуполови взаимоотношения. В допълнение на това пък имаме и достатъчно справедливи родни закони против насилието над жени, както и най-важното – обществена култура против насилието – България е една от страните с най-малко случаи на насилие над жени на глава от населението, та затова и такива случаи ни правят впечатление.

Следвайте “БНМ” в ТелеграмВайбер и Фейсбук.

Проф. д-р Даниел Вълчев счита, че разпоредбите на чл. 3, буква „в“ и чл. 4, § 3 от Конвенцията не съответстват на принципа на правовата държава, прокламиран в преамбюла и в чл. 4 от Конституцията. Според проф. д-р Вълчев ратифицирането на Конвенцията би довело до включването в българския правен ред на акт, който съдържа понятия с неясен смисъл, съотношение и обем и влизащи в противоречие с вече установени в законодателството и съдебната практика понятия.

Излага още, че е налице и предпоставяне на допълнителни права и на допълнителна закрила на лица, които са определени не по обективни критерии, а в зависимост от техни твърдения относно собствените им вътрешни преживявания.

С оглед на което счита, че чл. 1, 2 и 3 от Конвенцията не съответстват на принципа на равенство, прокламиран в чл. 6 от Конституцията. Проф. д-р Вълчев привежда и доводи за несъответствие на разпоредбите на чл. 12, § 1 и чл. 14, § 1 от Конвенцията с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от Конституцията.

Това е реалността на Истанбулската конвенция, чиято истинска цел не е да предотврати домашното насилие, тъй като във всички страни, които са я приложили, се наблюдава ръст на домашното насилие, както и в Германия.

Следвайте “БНМ” в ТелеграмВайбер и Фейсбук.

Истинската цел е да се колонизира и унищожи нашата култура и да се превърне в тяхната западна декадентска култура. Ето защо тази тоалетна хартия беше изхвърлена от страната, в която тези западняци я направиха – Турция.

Те се опитаха да я нарекат на името на Инстанбул, за да я направят по-привлекателна за незападните хора, докато в действителност това беше направено, за да се прокара тяхната бяла западна програма и упадъчна култура. Без нашата култура ние сме лесна жертва за колонизация.

Вашето мнение?
+1
5
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
Валери Протогеров
Валери Протогеров
Магистър по международни отношения от университета в Бристол и Бакалавър по икономика от Братиславския университет. Гост-експерт в множество международни информационни сайтове. Специализирам в областта на геополитиката и икономическия процес при развиващите се държави.

ПОДОБНИ

НАЙ-НОВИ